Góc Review

Guerlain La Petite Robe Noire – “Chiếc váy đen nhỏ”

Guerlain La Petite Robe Noire – “Chiếc váy đen nhỏ”

“La Petite Robe Noire” là một cụm từ Pháp văn có nghĩa là “Chiếc váy đen nhỏ”, cũng là tên của một dòng nước hoa đến từ ngôi nhà mà bất kể kẻ đam mê mùi hương nào cũng biết đến và có cái nhìn tôn trọng, Guerlain. Dưới triều đại của Thierry Wasser, chiếc […]